Sunday, March 9, 2008

Reciklaza mobilnih telefona

90% starog materijala mobilnih telefona je obnovljivo.
Posebno štetne po životnu okolinu su baterije u mobilnim telefonima, čijim se bacanjem uništavaju vredni metali poput paladijuma i zlata, a oslobađaju se teški otrovi, poput litijuma i kadmijuma.

No comments: